GERMANY - OFFICES IN CHINA

 

Amoy (Xiamen) 1902 24n27 118e04

Canton (Guangzhou) 1902 23n07 113e14

Futschau (Fuzhou) 1900 26n04 119e17

Hankau (Hankou, Wuhan) 1900 30n36 114e18

Itschang (Yichang) 1903 30n43 111e16

Nanking (Nanjing) 1903 32n03 118e45

Nanliu 1902 36n36 119e16

Peking (Beijing) 1900 39n55 116e23

Shanghai 1886 31n14 121e28

Shanhaikuan (Shanhaiguan) 1901 40n00 119e45

Swatau (Shantou) 1904 23n21 116e40

Tientsin (Tianjin) 1893 39n09 117e11

Tongku (Tanggu) 1900 39n00 117e40

Tschiangling (Zhangling) 1901 36n31 119e28

Tschifu (Yantai) 1900 37n32 121e21

Tschingtschoufu (Qingzhou) 1903 36n42 118e29

Tschinkiang (Zhenjiang) 1901 32n12 119e26

Tchinwangtau (Qinhuangdao) 1901 39n55 119e35

Tschoutsun (Zhoucun) 1903 36n47 117e50

Tsinanfu (Jinan) 1904 36n39 116e57

Tsingtau (Qingdao) 1901 36n05 120e20

Weihsien (Weifang) 1902 36n42 119e05