BAHRAIN البحرين

 

Revised December 17, 2012

 

Awali العوالي 26n05 50e33

Manama المنامة 1884 26n13 50e34

Muharraq المحرق 1946 26n15 50e36

 

Experimental P.O. K-121